Palvelut

  • Ilmanvaihdon mittaus-ja säätötyöt
  • Kanavistokuvaukset
  • Olosuhdeseurannat (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, paine-ero)
  • IV -asennukset sekä huollot
  • IV -järjestelmien kuntokartoitukset, sekä mahdollisten ongelmien ratkaisut
  • LVI -tarvikkeiden myynti
  • Ilmanvaihtolaitteiden huollot
  • Suodatinhuollot
  • Kuitukartoitukset ja korjaukset
  • Räätälöidyt ilmanvaihdon huoltosopimukset asiakkaan toiveiden mukaan